our-travels.com

圖片,照片和旅行用品

official facebook page     official twitter page     official google+ page


巴揚尼視線湖Bunyonyi - 照片的顯示在中間的湖,湖Bunyonyi ...


男孩湖Bunyonyi湖Bunyonyi ...


Bunyonyi湖的露台,貓坐在沿圍欄...


查看...


船隻錨定沿海岸,,用於乘坐湖...


公平沿著湖Bunyonyi,銷售為一體的服裝,鞋類和食品...


的的衣服攤位上的湖岸邊和錨船...


小房子,屋頂的稻草,沿著湖...


博覽會上,湖岸邊,塑料袋裝滿雜貨銷售...


...


錨沿岸用於乘坐湖上的船 - 照片顯示,人們聚集在岸上湖Bunyonyi卡巴拉...


與產品博覽會所帶來的固定沿岸的船隻...